กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัด

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัด ณ วัดเขื่อนอุบลรัตน์ ถ้ำผาเจาะ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

 

Spread the love