ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงดลบันดาลให้ท่าน และครอบครัว ประสบแต่ความสุขเกษมสำราญ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการContinue Reading

วันที 25 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น แนะนำ สหกรณ์ออมทรัพย์ ร.8 พัน3 มาเรียนรู้ศึกษาระบบงาน MIS สำหรับการกำกับตรวจสอบสหกรณ์ทางการเงิน กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยมี เจ้าหน้าที่บัญชี เป็นผู้แนะนำContinue Reading