สหกรณ์ประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2567Continue Reading

ในการติดต่อทำธุรกรรมกับสหกรณ์ต้องนำบัตรประชาชนมาด้วยทุกครั้ง !! ไม่สามารถใช้บัตรข้าราชการในการติดต่อทำธุรกรรมได้ แจ้งให้สมาชิกทุกคนรับทราบContinue Reading

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น จำกัด ได้ร่วมงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2567 โดยคุณสุธินี เจริญพร ผู้จัดการได้หมอบหมายคุณวสุธิดา ดีบุญมี ณ ชุมแพ ผู้ช่วยผู้จัดการ ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้และจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ถวายสักการะ พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์Continue Reading

ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงดลบันดาลให้ท่าน และครอบครัว ประสบแต่ความสุขเกษมสำราญ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการContinue Reading