ในการติดต่อทำธุรกรรมกับสหกรณ์ต้องนำบัตรประชาชนมาด้วยทุกครั้ง !! ไม่สามารถใช้บัตรข้าราชการในการติดต่อทำธุรกรรมได้ แจ้งให้สมาชิกทุกคนรับทราบContinue Reading