ประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี2565

การประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2565

(26 ม.ค.2565) เวลา 10.00 น.

พล.ต.ต.นพเก้า โสมนัส ผบก.ภ.จว.ขอนแก่น พร้อมด้วย พ.ต.อ.จีราวัฒน์ คงกระพันธ์ รอง ผบก.ฯ, พ.ต.อ.ไพโรจน์ ไทยพุทรา รอง ผบก.ฯ, พ.ต.อ.จรัสพัฒน์ สุตยสรณาคม รอง ผบก.ฯ,

พ.ต.อ.ธนาวัชร ดีบุญมี ณ ชุมแพ รอง ผบก.ฯ, พ.ต.อ.โผนชัย ครองยุทธ รอง ผบก.ฯ, พ.ต.อ.คะเชนทร์ ยืนยง รอง ผบก.ฯ

ร่วมประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น จำกัด ครั้งที่ 1/2565

Spread the love