ประธานกรรมการ ชสอ.พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมเยือนสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.30 น. ประธานกรรมการ ชสอ.พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมเยือนสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ

เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารแนะผลิตภัณฑ์และบริหารต่างๆ พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะในการบริหารงาน ชสอ.

 

 

Spread the love