ร่วมมอบเงินสนับสนุนการจัดงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว ประจำปี 2565

วันที่ 27 ธันวาคม 2564 พ.ต.อ.ธนาวัชร ดีบุญมี ณ ชุมแพ รองประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายณัฐพล แป้นนอก สหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ร่วมมอบเงินสนับสนุนการจัดงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว ประจำปี ๒๕๖๔ ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 29 มกราคม— 9 กุมภาพันธ์ 2564 โดยนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นผู้รับมอบ ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

Spread the love