เยี่ยมชมโครงการโคกหนองนาสู่ครัวโรงพัก ของ สภ.โนนศิลา

วันที่ 13 มกราคม 2565 นางหนูเกษ บุญรัตน์ ผู้จัดการสหกรณ์ฯได้มอบหมายเจ้าหน้าที่สหกรณ์ทุกฝ่ายเป็นตัวแทนเข้าเยี่ยมชมโครงการ โคก หนอง นา สู่ครัวโรงพัก ของ สภ.โนนศิลา อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น โดย พ.ต.อ.สมมาตย์ มั่งไธสง ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรโนนศิลา และข้าราชการตำรวจประจำ สภ.โนนศิลา ทุกท่านให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมโครงการ ซึ่งเป็นโครงการ โคก หนอง นา ที่ประสบผลสำเร็จ และเกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อข้าราชการตำรวจและครอบครัว
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น จำกัด รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้เยี่ยมชมโครงการ ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง

 

Spread the love