โครงการร่วมมือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำสำนักงานตำรวจแห่งชาติและตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น

โครงการร่วมมือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำสำนักงานตำรวจแห่งชาติและตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น

 

Spread the love