โครงการศึกษาดูงาน คณะนายตำรวจ หลักสูตร สารวัตร รุ่นที่ 241

โครงการศึกษาดูงาน คณะนายตำรวจ หลักสูตร สารวัตร รุ่นที่ 241
ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค4
ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น
วันที่  7  กันยายน  2564

 

 

Spread the love