โครงการร่วมมือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำสำนักงานตำรวจแห่งชาติและตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น  Continue Reading