การประชุมใหญ่วิสามัญ ประจำปี2566

วันนี้(7 มีนาคม 2566) เวลา 09.30 น.
พล.ต.ต.นพเก้า โสมนัส ผบก.ภ.จว.ขอนแก่น พร้อมด้วย พ.ต.อ.ไพโรจน์ ไทยพุทรา รอง ผบก.ฯ, พ.ต.อ.จรัสพัฒน์ สุตยสรณาคม รอง ผบก.ฯ
พ.ต.อ.คะเชนทร์ ยืนยง รอง ผบก.ฯ ,พ.ต.อ.ธีระวัฒน์ นุมานิต รอง ผบก.ฯ ,พ.ต.อ.ชินวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ รอง ผบก.ฯ ,พ.ต.อ.ถนอมสิทธิ์ วงษ์วิจารณ์ รอง ผบก.ฯ
ร่วมประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น จำกัด ครั้งที่ 1/2566
โดยมี ผกก.สภ.ในสังกัด, นางสุธินี เจริญพร ผู้จัดการฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ฯ, คณะกรรมการ, ที่ปรึกษา, ผู้สอบบัญชี, ผู้ตรวจสอบกิจการ, ฝ่ายจัดการ

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น จำกัด เข้าร่วมประชุมฯ
ณ ลานหน้าที่ทำการ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น จำกัด

Spread the love