ติดต่อทำธุรกรรมกับสหกรณ์ต้องนำบัตรประชาชนมาด้วยทุกครั้ง !!

ในการติดต่อทำธุรกรรมกับสหกรณ์ต้องนำบัตรประชาชนมาด้วยทุกครั้ง !! ไม่สามารถใช้บัตรข้าราชการในการติดต่อทำธุรกรรมได้ แจ้งให้สมาชิกทุกคนรับทราบ

Spread the love