ประชุมแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการตำรวจ

วันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น.

พ.ต.อ.จีราวัฒน์ คงกระพันธ์ ประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สิน
ร่วมประชุมแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการตำรวจ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น จำกัด

Spread the love