ร่วมงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2567

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น จำกัด ได้ร่วมงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2567 โดยคุณสุธินี เจริญพร
ผู้จัดการได้หมอบหมายคุณวสุธิดา ดีบุญมี ณ ชุมแพ ผู้ช่วยผู้จัดการ ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้และจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ถวายสักการะ
พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์

Spread the love