ร่วมงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2565

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น จำกัด ได้ร่วมงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2565 โดยได้รับเกียรติจาก นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี  ซึ่งได้วางพานพุ่มดอกไม้และจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย ถวายสักการะพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์

 

Spread the love