สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ส่วนกำกับและตรวจสอบ 6 เข้าแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

วันที่(14 ม.ค.2565) เวลา 09.00 น.

พ.ต.อ.ธนาวัชร ดีบุญมี ณ ชุมแพ รอง ผบก.ภ.จว.ขอนแก่น พร้อมด้วย พ.ต.อ.ถนอมสิทธิ์ วงษ์วิจารณ์ ผกก.สภ.พล, พ.ต.อ.ชาญศิลป์ นาสูงชน ผกก.สภ.ชนบท, นางหนูเกษ บุญรัตน์ ผู้จัดการสหกรณ์ฯ, เจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น จำกัด ทุกแผนกงาน และผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์

ร่วมให้การต้อนรับฯ และเข้ารับการแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง จาก สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ส่วนกำกับและตรวจสอบ 6 กองกำกับและตรวจสอบ

โดยมี นางศิริรัตน์ อุทัยพัฒน์ ผู้อำนวยการส่วนกำกับและตรวจสอบ 6 และ นายเจนณรงค์ การะเกษ นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ เป็นผู้บรรยายให้คำแนะนำ

ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารที่ทำการ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น จำกัด

Spread the love