โครงการศึกษาดูงาน คณะนายตำรวจ หลักสูตร สารวัตร รุ่นที่ 241 ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค4 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น วันที่  7  กันยายน  2564    Continue Reading